Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ sơn la

Hơn 45 năm xây dựng và phát triển
Đồng hành cùng bạn, hướng tới tương lai

I. Hệ cao đẳng chính quy
STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ GHI CHÚ
1 Công nghệ ô tô 6510216 - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng: Xét tuyển PTTH hoặc tương đương
- Thời gian đào tạo; 2-2,5 năm
2 Điện công nghiệp 6520227
3 Điện dân dụng 6520226
4 Quản trị mạng máy tính 6480210
5 Công nghệ thông tin(Ứng dụng phần mềm) 6480202
II. Hệ trung cấp chính quy
STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ GHI CHÚ
1 Công nghệ ô tô 5510216 - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng: Tốt nghiệp THCS trở nên
- Thời gian đào tạo: 1-1,5 năm
2 Điện công nghiệp 5520227
3 Điện dân dụng 5520226
4 Quản trị mạng máy tính 5480210
5 Công nghệ thông tin(Ứng dụng phần mềm) 5480202
6 Hàn 5520123
7 Kỹ thuật xây dựng 5580201
III. Hệ sơ cấp
STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ GHI CHÚ
1 Vận hành máy xúc đào - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng: Có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học
2 Lái xe hạng B2
3 Lái xe hạng C
4 Lái xe hạng C,D,E

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA

Địa chỉ: Xã Chiềng Ngần - Thành Phố Sơn La - Tỉnh Sơn la

Điện thoại: 02123.856.721 - 02123.873.988

Email: tcdktcnsl@gmail.com

Website: tcdktcnsl.edu.vn

Thông tin cá nhân

Thông tin đăng ký xét tuyển

Danh sách đã đăng ký

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NGHÀNH ĐĂNG KÝ HỆ NGÀY ĐĂNG KÝ
1 Hoàng minh thiệu 02102006 Lái xe hạng C Hệ Cao Đẳng Chính Quy 25/01/2022
2 Lò Văn Quyết 11.04.2006 Kỹ thuật xây dựng Hệ Trung Cấp Chính Quy 03/01/2022
3 Quang van tuan 16-6-1984 Điện dân dụng Hệ Trung Cấp Chính Quy 17/12/2021
4 Lường văn tuyến 05/05/2004 Lái xe hạng B2 Hệ Sơ Cấp 08/12/2021
5 Cầm Hoà Lam 04-04-2001 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 30/11/2021
6 Nguyễn Văn Thuốn 24/9/1990 0 Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/10/2021
7 Vũ Vĩ Quang 2000 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 26/09/2021
8 Quàng Văn Hùng 15/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 25/09/2021
9 Lường văn Trọng 17/11/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 09/09/2021
10 Lò Văn Thăng 23/9/2003 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 30/08/2021
11 Nguyễn Hoàng Hiệp 02/08/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2021
12 Hoàng Tuấn Anh 28/10/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2021
13 Lò Văn Tuấn 07/022003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2021
14 LÒ VĂN HUY 01/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/08/2021
15 Ly A Hờ 09/082002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/08/2021
16 Nguyễn Việt Hùng 25/9/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/08/2021
17 Nguyễn Đức Trung 23/07/1992 Kỹ thuật xây dựng Hệ Trung Cấp Chính Quy 11/08/2021
18 Lò Văn Tùng 23/09/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 11/08/2021
19 Mùa Tồng Nênh 15/06/2003 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 09/08/2021
20 Quàng văn Bảo 01/01/1997 Điện công nghiệp Hệ Trung Cấp Chính Quy 07/08/2021
21 Lò Văn Tuyên 05 05 2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 07/08/2021
22 Vừ a chu 20/11/2000 Điện dân dụng Hệ Trung Cấp Chính Quy 07/08/2021
23 Hà Văn Tâm 08/08/1996 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 06/08/2021
24 HÀ VĂN LỰC 04-04-2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2021
25 Trần Văn Khánh 12/2/2003 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 31/07/2021
26 Quàng Văn Nhân 20/08/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 30/07/2021
27 Vừ A Nụ Chỉ 02/10/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 30/07/2021
28 TRÌN HỒ HOÀNG ANH 17/03/1999 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 29/07/2021
29 Lò văn đức 31/12/2003 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 28/07/2021
30 Lò Văn Phương 01/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 26/07/2021
31 Sùng A Quang 22/9/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 26/07/2021
32 Thào A Chi 09/4/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 20/07/2021
33 Thào A Chi 09/4/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 20/07/2021
34 Lường Đức Quyền 24-07-2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 19/07/2021
35 Lường Văn Toàn 01/05/2002 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 15/07/2021
36 Ly A Pó 20112000 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/07/2021
37 Lò văn long 14/10/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 12/07/2021
38 Quàng Văn Nhân 20/08/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 11/07/2021
39 Cà Văn Mạnh 28-08-2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 22/06/2021
40 Quàng công hiệp 17/12/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
41 Vừ A Khua 09/7/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
42 Lò Trung Hiếu 05/8/2000 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
43 LÒ VĂN SƠN 06/11/2001 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
44 Quàng công Hiệp 17/12/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/06/2021
45 CẦM VĂN TUẤN 16/09/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/06/2021
46 lê đức anh 24/7/1996 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 29/05/2021
47 Mùa a cang 18/10/2003 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 21/05/2021
48 TÒNG DUY MẠNH 03-01-2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 14/05/2021
49 Vì Văn Trọng 03/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 30/04/2021
50 Lường văn tuyến 05/05/2004 Lái xe hạng C Hệ Sơ Cấp 16/04/2021
51 Lò văn sơn 06/11/2001 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 09/03/2021
52 Điêu Chính Tài 28-09-2001 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 28/02/2021
53 Mùi Thanh Hiệp 30102002 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 03/01/2021
54 Lò văn Quang 10-12-2004 Lái xe hạng C,D,E Hệ Sơ Cấp 14/12/2020
55 Lò văn thặt 2004 Điện công nghiệp Hệ Trung Cấp Chính Quy 21/11/2020
56 Lò Văn Tuấn 15/08/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 02/10/2020
57 Lò Văn Tấm 20/7/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/09/2020
58 Đinh Chí Dũng 02/02/2002 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 21/09/2020
59 Hoàng văn tú 07/07/2002 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 20/09/2020
60 Lèo Văn Quốc 15/10/2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Trung Cấp Chính Quy 16/09/2020
61 Lường Văn Thịnh 18/3/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 14/09/2020
62 Giàng A Chênh 21/12/2002 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 12/09/2020
63 Tòng Văn Thắng 09-06-2002 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 11/09/2020
64 Lèo Văn Hưởng 12/12/2002 Lái xe hạng B2 Hệ Sơ Cấp 10/09/2020
65 THÀO A SÚA 02/03/2002 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 04/09/2020
66 Thào Tiểu Minh 27/03/2001 Điện dân dụng Hệ Trung Cấp Chính Quy 04/09/2020
67 Hà Tiến Mạnh 16/08/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 01/09/2020
68 Hờ A Sáy 12-01-2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 31/08/2020
69 Lò Văn Nguyễn 15/02/2002 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 29/08/2020
70 Lò Văn Huy 10/11/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 28/08/2020
71 Quàng Văn Khải 10 02 2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/08/2020
72 Lò Hoàng Dương 16/03/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/08/2020
73 Lò Hoàng Dương 16/03/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/08/2020
74 Nguyễn Minh Nghĩa 16-03-2005 Công nghệ thông tin Hệ Trung Cấp Chính Quy 20/08/2020
75 Cầm minh hoàng 12092002 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2020
76 Giao văn sơn 21_4_2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2020
77 Hoàng Vũ Lâm 08/07/2002 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 16/08/2020
78 Mùa A Tính 23/06/2002 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 15/08/2020
79 Lò văn Nguyễn 15/02/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 15/08/2020
80 Phạm Đức Chương 1/2/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/08/2020
81 Quàng Văn Khải 10 02 2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
82 Lầu Bả So 20/08/2001 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
83 Hờ A Sáy 2001 0 Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
84 Lầu Bả So 20/08/2001 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
85 Giàng A Hồng 09/10/2002 Vận hành máy xúc đào Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
86 Giàng a tếnh 22/03/2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
87 Lầu Ngọc Anh 07-02-2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
88 Mùa A Cháng 25/04/2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
89 Hạng A Tỵ 28/11/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 05/08/2020
90 Mùa A Hồ 15-6-2001 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 04/08/2020
91 Giàng A Nụ 06/08/1998 Điện công nghiệp Hệ Trung Cấp Chính Quy 29/07/2020
92 Hà Văn Đoàn 12/03/1991 Kỹ thuật xây dựng Hệ Trung Cấp Chính Quy 24/07/2020
93 Lưu Xuân Hưng 06/12/1983 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 20/07/2020
94 Lò Văn Ngọc 24/03/1996 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/07/2020
95 Tếnh lao nồng 20/06/2001 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 09/07/2020
96 Lường Văn Thịnh 180302002 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 23/06/2020
97 Lò Văn Cương 04/5/2000 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 13/06/2020
98 Hoàng Văn Thơ 05/9/1999 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/06/2020
99 TRẦN VĂN TRÍ 25/1/2004 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 13/05/2020
100 Mùa a chông 31/10/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/05/2020
101 Lò văn sơn 6/11/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 24/03/2020

Tải mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh (File đính kèm )

Bản quyền © TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA

Điện thoại: 02123.856.721 - 02123.873.988-0982131809       Email:tcdktcnsl@gmail.com
Website:tcdktcnsl.edu.vn