Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ sơn la

Hơn 45 năm xây dựng và phát triển
Đồng hành cùng bạn, hướng tới tương lai

I. Hệ cao đẳng chính quy
STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ GHI CHÚ
1 Công nghệ ô tô 6510216 - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng: Xét tuyển PTTH hoặc tương đương
- Thời gian đào tạo; 2-2,5 năm
2 Điện công nghiệp 6520227
3 Điện dân dụng 6520226
4 Quản trị mạng máy tính 6480210
5 Công nghệ thông tin(Ứng dụng phần mềm) 6480202
II. Hệ trung cấp chính quy
STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ GHI CHÚ
1 Công nghệ ô tô 5510216 - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng: Tốt nghiệp THCS trở nên
- Thời gian đào tạo: 1-1,5 năm
2 Điện công nghiệp 5520227
3 Điện dân dụng 5520226
4 Quản trị mạng máy tính 5480210
5 Công nghệ thông tin(Ứng dụng phần mềm) 5480202
6 Hàn 5520123
7 Kỹ thuật xây dựng 5580201
III. Hệ sơ cấp
STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ GHI CHÚ
1 Vận hành máy xúc đào - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng: Có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học
2 Lái xe hạng B2
3 Lái xe hạng C
4 Lái xe hạng C,D,E

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA

Địa chỉ: Xã Chiềng Ngần - Thành Phố Sơn La - Tỉnh Sơn la

Điện thoại: 02123.856.721 - 02123.873.988

Email: tcdktcnsl@gmail.com

Website: tcdktcnsl.edu.vn

Thông tin cá nhân

Thông tin đăng ký xét tuyển

Danh sách đã đăng ký

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NGHÀNH ĐĂNG KÝ HỆ NGÀY ĐĂNG KÝ
1 Là Văn Tùng 10/03/2004 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 14/08/2022
2 Cà Hải Lâm 16-08-2004 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 11/08/2022
3 Lò Thị Bích Hồng 18-05-2004 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2022
4 Lường Văn Huynh 23/08/2004 Điện dân dụng Hệ Sơ Cấp 09/08/2022
5 LÒ VĂN ĐẠT 05/09/2004 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 05/08/2022
6 Lò Việt Anh 08/08/2004 Điện dân dụng Hệ Trung Cấp Chính Quy 04/08/2022
7 Vũ Văn Hiếu 14/10/2004 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 04/08/2022
8 Lường chí công 27/12/2004 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 31/07/2022
9 Lò Ngọc Hoàng 30/04/2005 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 31/07/2022
10 Vì Văn Hiếu 29/05/2004 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/07/2022
11 Quàng Văn Huynh 11/01/2004 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 26/07/2022
12 Lường Văn Thuận 22.7.2004 Kỹ thuật xây dựng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 25/07/2022
13 Phàng a dua 24/3/2003 0 Hệ Cao Đẳng Chính Quy 25/07/2022
14 Đỗ quang thịnh 13/72004 0 Hệ Cao Đẳng Chính Quy 24/07/2022
15 Lường văn an 10/4/1997 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/07/2022
16 MÙA A THANH 02/03/2004 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 15/07/2022
17 Lò Văn Hữu 02/10/2003 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/07/2022
18 Hà Hiếu Phấn 10/02/1996 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 08/07/2022
19 Vàng A Dia 05/03/2007 Công nghệ thông tin Hệ Trung Cấp Chính Quy 06/07/2022
20 Phàng a dua 24/3/2003 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 24/06/2022
21 Mùa A Chư 05-06-2003 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2022
22 Hoàng Thanh Bình 31/12/1976 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 15/06/2022
23 Lò Văn Chỉnh 30-10-1994 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 15/06/2022
24 Phàng a dua 24/3/2003 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 14/06/2022
25 Quàng Văn Việt 03042003 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 11/06/2022
26 Hà Hải Tuân 18/02/2000 Điện công nghiệp Hệ Trung Cấp Chính Quy 09/06/2022
27 BẠC CẦM NINH 10-11-2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 08/06/2022
28 Phàng a dua 24/3/2003 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 08/06/2022
29 Mùa a sìa 07/03/1999 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 07/06/2022
30 đoàn đình bộ 02/11/2003 Điện dân dụng Hệ Trung Cấp Chính Quy 06/06/2022
31 Lường San U 23/07/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 02/06/2022
32 Lò Văn Chỉnh 30/10/1994 Điện công nghiệp Hệ Trung Cấp Chính Quy 01/06/2022
33 Hờ a lầu 5/12/2003 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 09/05/2022
34 Lý a nênh 11-10-1997 Lái xe hạng C,D,E Hệ Sơ Cấp 07/05/2022
35 Giàng Lao Cháy 25/05/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 20/04/2022
36 Mùa lao Dũng 8/10/2002 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/04/2022
37 Hoàng minh thiệu 02102006 Lái xe hạng C Hệ Cao Đẳng Chính Quy 25/01/2022
38 Lò Văn Quyết 11.04.2006 Kỹ thuật xây dựng Hệ Trung Cấp Chính Quy 03/01/2022
39 Quang van tuan 16-6-1984 Điện dân dụng Hệ Trung Cấp Chính Quy 17/12/2021
40 Lường văn tuyến 05/05/2004 Lái xe hạng B2 Hệ Sơ Cấp 08/12/2021
41 Cầm Hoà Lam 04-04-2001 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 30/11/2021
42 Nguyễn Văn Thuốn 24/9/1990 0 Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/10/2021
43 Vũ Vĩ Quang 2000 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 26/09/2021
44 Quàng Văn Hùng 15/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 25/09/2021
45 Lường văn Trọng 17/11/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 09/09/2021
46 Lò Văn Thăng 23/9/2003 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 30/08/2021
47 Nguyễn Hoàng Hiệp 02/08/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2021
48 Hoàng Tuấn Anh 28/10/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2021
49 Lò Văn Tuấn 07/022003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2021
50 LÒ VĂN HUY 01/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/08/2021
51 Ly A Hờ 09/082002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/08/2021
52 Nguyễn Việt Hùng 25/9/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/08/2021
53 Nguyễn Đức Trung 23/07/1992 Kỹ thuật xây dựng Hệ Trung Cấp Chính Quy 11/08/2021
54 Lò Văn Tùng 23/09/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 11/08/2021
55 Mùa Tồng Nênh 15/06/2003 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 09/08/2021
56 Quàng văn Bảo 01/01/1997 Điện công nghiệp Hệ Trung Cấp Chính Quy 07/08/2021
57 Lò Văn Tuyên 05 05 2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 07/08/2021
58 Vừ a chu 20/11/2000 Điện dân dụng Hệ Trung Cấp Chính Quy 07/08/2021
59 Hà Văn Tâm 08/08/1996 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 06/08/2021
60 HÀ VĂN LỰC 04-04-2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2021
61 Trần Văn Khánh 12/2/2003 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 31/07/2021
62 Quàng Văn Nhân 20/08/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 30/07/2021
63 Vừ A Nụ Chỉ 02/10/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 30/07/2021
64 TRÌN HỒ HOÀNG ANH 17/03/1999 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 29/07/2021
65 Lò văn đức 31/12/2003 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 28/07/2021
66 Lò Văn Phương 01/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 26/07/2021
67 Sùng A Quang 22/9/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 26/07/2021
68 Thào A Chi 09/4/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 20/07/2021
69 Thào A Chi 09/4/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 20/07/2021
70 Lường Đức Quyền 24-07-2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 19/07/2021
71 Lường Văn Toàn 01/05/2002 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 15/07/2021
72 Ly A Pó 20112000 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/07/2021
73 Lò văn long 14/10/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 12/07/2021
74 Quàng Văn Nhân 20/08/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 11/07/2021
75 Cà Văn Mạnh 28-08-2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 22/06/2021
76 Quàng công hiệp 17/12/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
77 Vừ A Khua 09/7/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
78 Lò Trung Hiếu 05/8/2000 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
79 LÒ VĂN SƠN 06/11/2001 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
80 Quàng công Hiệp 17/12/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/06/2021
81 CẦM VĂN TUẤN 16/09/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/06/2021
82 lê đức anh 24/7/1996 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 29/05/2021
83 Mùa a cang 18/10/2003 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 21/05/2021
84 TÒNG DUY MẠNH 03-01-2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 14/05/2021
85 Vì Văn Trọng 03/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 30/04/2021
86 Lường văn tuyến 05/05/2004 Lái xe hạng C Hệ Sơ Cấp 16/04/2021
87 Lò văn sơn 06/11/2001 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 09/03/2021
88 Điêu Chính Tài 28-09-2001 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 28/02/2021
89 Mùi Thanh Hiệp 30102002 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 03/01/2021
90 Lò văn Quang 10-12-2004 Lái xe hạng C,D,E Hệ Sơ Cấp 14/12/2020
91 Lò văn thặt 2004 Điện công nghiệp Hệ Trung Cấp Chính Quy 21/11/2020
92 Lò Văn Tuấn 15/08/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 02/10/2020
93 Lò Văn Tấm 20/7/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/09/2020
94 Đinh Chí Dũng 02/02/2002 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 21/09/2020
95 Hoàng văn tú 07/07/2002 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 20/09/2020
96 Lèo Văn Quốc 15/10/2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Trung Cấp Chính Quy 16/09/2020
97 Lường Văn Thịnh 18/3/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 14/09/2020
98 Giàng A Chênh 21/12/2002 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 12/09/2020
99 Tòng Văn Thắng 09-06-2002 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 11/09/2020
100 Lèo Văn Hưởng 12/12/2002 Lái xe hạng B2 Hệ Sơ Cấp 10/09/2020
101 THÀO A SÚA 02/03/2002 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 04/09/2020
102 Thào Tiểu Minh 27/03/2001 Điện dân dụng Hệ Trung Cấp Chính Quy 04/09/2020
103 Hà Tiến Mạnh 16/08/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 01/09/2020
104 Hờ A Sáy 12-01-2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 31/08/2020
105 Lò Văn Nguyễn 15/02/2002 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 29/08/2020
106 Lò Văn Huy 10/11/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 28/08/2020
107 Quàng Văn Khải 10 02 2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/08/2020
108 Lò Hoàng Dương 16/03/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/08/2020
109 Lò Hoàng Dương 16/03/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/08/2020
110 Nguyễn Minh Nghĩa 16-03-2005 Công nghệ thông tin Hệ Trung Cấp Chính Quy 20/08/2020
111 Cầm minh hoàng 12092002 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2020
112 Giao văn sơn 21_4_2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2020
113 Hoàng Vũ Lâm 08/07/2002 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 16/08/2020
114 Mùa A Tính 23/06/2002 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 15/08/2020
115 Lò văn Nguyễn 15/02/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 15/08/2020
116 Phạm Đức Chương 1/2/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/08/2020
117 Quàng Văn Khải 10 02 2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
118 Lầu Bả So 20/08/2001 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
119 Hờ A Sáy 2001 0 Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
120 Lầu Bả So 20/08/2001 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
121 Giàng A Hồng 09/10/2002 Vận hành máy xúc đào Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
122 Giàng a tếnh 22/03/2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
123 Lầu Ngọc Anh 07-02-2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
124 Mùa A Cháng 25/04/2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
125 Hạng A Tỵ 28/11/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 05/08/2020
126 Mùa A Hồ 15-6-2001 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 04/08/2020
127 Giàng A Nụ 06/08/1998 Điện công nghiệp Hệ Trung Cấp Chính Quy 29/07/2020
128 Hà Văn Đoàn 12/03/1991 Kỹ thuật xây dựng Hệ Trung Cấp Chính Quy 24/07/2020
129 Lưu Xuân Hưng 06/12/1983 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 20/07/2020
130 Lò Văn Ngọc 24/03/1996 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/07/2020
131 Tếnh lao nồng 20/06/2001 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 09/07/2020
132 Lường Văn Thịnh 180302002 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 23/06/2020
133 Lò Văn Cương 04/5/2000 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 13/06/2020
134 Hoàng Văn Thơ 05/9/1999 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/06/2020
135 TRẦN VĂN TRÍ 25/1/2004 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 13/05/2020
136 Mùa a chông 31/10/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/05/2020
137 Lò văn sơn 6/11/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 24/03/2020

Tải mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh (File đính kèm )

Bản quyền © TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA

Điện thoại: 02123.856.721 - 02123.873.988-0982131809       Email:tcdktcnsl@gmail.com
Website:tcdktcnsl.edu.vn