Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ sơn la

Hơn 45 năm xây dựng và phát triển
Đồng hành cùng bạn, hướng tới tương lai

I. Hệ cao đẳng chính quy
STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ GHI CHÚ
1 Công nghệ ô tô 6510216 - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng: Xét tuyển PTTH hoặc tương đương
- Thời gian đào tạo; 2-2,5 năm
2 Điện công nghiệp 6520227
3 Điện dân dụng 6520226
4 Quản trị mạng máy tính 6480210
5 Công nghệ thông tin(Ứng dụng phần mềm) 6480202
II. Hệ trung cấp chính quy
STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ GHI CHÚ
1 Công nghệ ô tô 5510216 - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng: Tốt nghiệp THCS trở nên
- Thời gian đào tạo: 1-1,5 năm
2 Điện công nghiệp 5520227
3 Điện dân dụng 5520226
4 Quản trị mạng máy tính 5480210
5 Công nghệ thông tin(Ứng dụng phần mềm) 5480202
6 Hàn 5520123
7 Kỹ thuật xây dựng 5580201
III. Hệ sơ cấp
STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ GHI CHÚ
1 Vận hành máy xúc đào - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng: Có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học
2 Lái xe hạng B2
3 Lái xe hạng C
4 Lái xe hạng C,D,E

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA

Địa chỉ: Xã Chiềng Ngần - Thành Phố Sơn La - Tỉnh Sơn la

Điện thoại: 02123.856.721 - 02123.873.988

Email: tcdktcnsl@gmail.com

Website: tcdktcnsl.edu.vn

Thông tin cá nhân

Thông tin đăng ký xét tuyển

Danh sách đã đăng ký

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NGHÀNH ĐĂNG KÝ HỆ NGÀY ĐĂNG KÝ
1 Vũ Vĩ Quang 2000 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 26/09/2021
2 Quàng Văn Hùng 15/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 25/09/2021
3 Lường văn Trọng 17/11/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 09/09/2021
4 Lò Văn Thăng 23/9/2003 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 30/08/2021
5 Nguyễn Hoàng Hiệp 02/08/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2021
6 Hoàng Tuấn Anh 28/10/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2021
7 Lò Văn Tuấn 07/022003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2021
8 LÒ VĂN HUY 01/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/08/2021
9 Ly A Hờ 09/082002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/08/2021
10 Nguyễn Việt Hùng 25/9/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/08/2021
11 Nguyễn Đức Trung 23/07/1992 Kỹ thuật xây dựng Hệ Trung Cấp Chính Quy 11/08/2021
12 Lò Văn Tùng 23/09/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 11/08/2021
13 Mùa Tồng Nênh 15/06/2003 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 09/08/2021
14 Quàng văn Bảo 01/01/1997 Điện công nghiệp Hệ Trung Cấp Chính Quy 07/08/2021
15 Lò Văn Tuyên 05 05 2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 07/08/2021
16 Vừ a chu 20/11/2000 Điện dân dụng Hệ Trung Cấp Chính Quy 07/08/2021
17 Hà Văn Tâm 08/08/1996 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 06/08/2021
18 HÀ VĂN LỰC 04-04-2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2021
19 Trần Văn Khánh 12/2/2003 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 31/07/2021
20 Quàng Văn Nhân 20/08/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 30/07/2021
21 Vừ A Nụ Chỉ 02/10/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 30/07/2021
22 TRÌN HỒ HOÀNG ANH 17/03/1999 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 29/07/2021
23 Lò văn đức 31/12/2003 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 28/07/2021
24 Lò Văn Phương 01/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 26/07/2021
25 Sùng A Quang 22/9/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 26/07/2021
26 Thào A Chi 09/4/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 20/07/2021
27 Thào A Chi 09/4/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 20/07/2021
28 Lường Đức Quyền 24-07-2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 19/07/2021
29 Lường Văn Toàn 01/05/2002 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 15/07/2021
30 Ly A Pó 20112000 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/07/2021
31 Lò văn long 14/10/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 12/07/2021
32 Quàng Văn Nhân 20/08/2003 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 11/07/2021
33 Cà Văn Mạnh 28-08-2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 22/06/2021
34 Quàng công hiệp 17/12/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
35 Vừ A Khua 09/7/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
36 Lò Trung Hiếu 05/8/2000 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
37 LÒ VĂN SƠN 06/11/2001 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 18/06/2021
38 Quàng công Hiệp 17/12/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/06/2021
39 CẦM VĂN TUẤN 16/09/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/06/2021
40 lê đức anh 24/7/1996 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 29/05/2021
41 Mùa a cang 18/10/2003 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 21/05/2021
42 TÒNG DUY MẠNH 03-01-2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 14/05/2021
43 Vì Văn Trọng 03/01/2003 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 30/04/2021
44 Lường văn tuyến 05/05/2004 Lái xe hạng C Hệ Sơ Cấp 16/04/2021
45 Lò văn sơn 06/11/2001 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 09/03/2021
46 Điêu Chính Tài 28-09-2001 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 28/02/2021
47 Mùi Thanh Hiệp 30102002 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 03/01/2021
48 Lò văn Quang 10-12-2004 Lái xe hạng C,D,E Hệ Sơ Cấp 14/12/2020
49 Lò văn thặt 2004 Điện công nghiệp Hệ Trung Cấp Chính Quy 21/11/2020
50 Lò Văn Tuấn 15/08/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 02/10/2020
51 Lò Văn Tấm 20/7/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/09/2020
52 Đinh Chí Dũng 02/02/2002 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 21/09/2020
53 Hoàng văn tú 07/07/2002 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 20/09/2020
54 Lèo Văn Quốc 15/10/2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Trung Cấp Chính Quy 16/09/2020
55 Lường Văn Thịnh 18/3/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 14/09/2020
56 Giàng A Chênh 21/12/2002 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 12/09/2020
57 Tòng Văn Thắng 09-06-2002 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 11/09/2020
58 Lèo Văn Hưởng 12/12/2002 Lái xe hạng B2 Hệ Sơ Cấp 10/09/2020
59 THÀO A SÚA 02/03/2002 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 04/09/2020
60 Thào Tiểu Minh 27/03/2001 Điện dân dụng Hệ Trung Cấp Chính Quy 04/09/2020
61 Hà Tiến Mạnh 16/08/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 01/09/2020
62 Hờ A Sáy 12-01-2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 31/08/2020
63 Lò Văn Nguyễn 15/02/2002 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 29/08/2020
64 Lò Văn Huy 10/11/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 28/08/2020
65 Quàng Văn Khải 10 02 2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/08/2020
66 Lò Hoàng Dương 16/03/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/08/2020
67 Lò Hoàng Dương 16/03/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 27/08/2020
68 Nguyễn Minh Nghĩa 16-03-2005 Công nghệ thông tin Hệ Trung Cấp Chính Quy 20/08/2020
69 Cầm minh hoàng 12092002 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2020
70 Giao văn sơn 21_4_2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 17/08/2020
71 Hoàng Vũ Lâm 08/07/2002 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 16/08/2020
72 Mùa A Tính 23/06/2002 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 15/08/2020
73 Lò văn Nguyễn 15/02/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 15/08/2020
74 Phạm Đức Chương 1/2/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/08/2020
75 Quàng Văn Khải 10 02 2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
76 Lầu Bả So 20/08/2001 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
77 Hờ A Sáy 2001 0 Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
78 Lầu Bả So 20/08/2001 Điện dân dụng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 10/08/2020
79 Giàng A Hồng 09/10/2002 Vận hành máy xúc đào Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
80 Giàng a tếnh 22/03/2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
81 Lầu Ngọc Anh 07-02-2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
82 Mùa A Cháng 25/04/2002 Kỹ thuật xây dựng Hệ Cao Đẳng Chính Quy 06/08/2020
83 Hạng A Tỵ 28/11/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 05/08/2020
84 Mùa A Hồ 15-6-2001 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 04/08/2020
85 Giàng A Nụ 06/08/1998 Điện công nghiệp Hệ Trung Cấp Chính Quy 29/07/2020
86 Hà Văn Đoàn 12/03/1991 Kỹ thuật xây dựng Hệ Trung Cấp Chính Quy 24/07/2020
87 Lưu Xuân Hưng 06/12/1983 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 20/07/2020
88 Lò Văn Ngọc 24/03/1996 Công nghệ thông tin Hệ Cao Đẳng Chính Quy 16/07/2020
89 Tếnh lao nồng 20/06/2001 Vận hành máy xúc đào Hệ Sơ Cấp 09/07/2020
90 Lường Văn Thịnh 180302002 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 23/06/2020
91 Lò Văn Cương 04/5/2000 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 13/06/2020
92 Hoàng Văn Thơ 05/9/1999 Điện công nghiệp Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/06/2020
93 TRẦN VĂN TRÍ 25/1/2004 Công nghệ ô tô Hệ Trung Cấp Chính Quy 13/05/2020
94 Mùa a chông 31/10/2002 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 13/05/2020
95 Lò văn sơn 6/11/2001 Công nghệ ô tô Hệ Cao Đẳng Chính Quy 24/03/2020

Tải mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh (File đính kèm )

Bản quyền © TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA

Điện thoại: 02123.856.721 - 02123.873.988-0982131809       Email:tcdktcnsl@gmail.com
Website:tcdktcnsl.edu.vn